درباره لیلا مسروری

بنام خداوند جلوه های ناب

آب جنگل تالاب

لیلا مسروری هستم؛ اهل بندرمه آلود انزلی و ایران

اینکه چه خوانده ام و چه کرده ام و چه می کنم مهم نیست؛ چراکه بسان تمام افراد و سیستم های برخوردار که بواسطه امکانشان باید عهده دار مسئولیت اجتماعی خویش باشند، من نیز به حکم رشد یافتن در خانواده ای که بیدریغ و به مهر مرا پروریدند و انواع فرصتهای توسعه انسانی را برایم مهیا ساختند( اینکه تا چه در من به فعل رسید حدیث دیگری است)، واجد مسئولیت اجتماعی در قبال پیرامونم هستم.

در هرکاری که کردم، هرچه که نوشتم، هر رویدادی که رقم زدم آن مسئولیت اجتماعی را از یاد نبردم و عافیت کس و مصلحت نپذیرفتم.

همیشه در نظر گرفتم که “او” شانس مرا نداشته است پس می کوشم تا داشته ها، آموخته ها، اندوخته هایم را با دیگران سهیم شوم.

اصلا همینکه پس از ۲۸ سال  نوشتن برای مجلات وروزنامه ها و خبرگزاری ها و سالها پس از دوره بلاگ نویسی  ( البته من بیشتر وبلاگ خوان بودم ادش بخیر استادم جناب  برمک بهره مند وادارمان ساخته بود وبلاگ داشته باشیم) حالا دوباره به این فضا و وب سایت شخصی با این شمایل بازگشته ام، دلیلش همان حس و همین شوق آموختن و آموزاندن است.

قویترین باور فردی من این است که همه ما به هم یاد می دهیم و از هم یاد می گیریم. درس آموخته هایم مرا توجیه کرده که آینده یا مشترک است یا اصلا وجود ندارد؛ پس برای این ساختن آینده مشترک ما با تمام زیستمندان بر روی زمین، همین حالا باید کاری که می توانیم انجام دهیم مثل افسانه پرنده شگفت انگیز مرغ مگس خوار… شاید روزی قصه اش را برایتان گفتم.

ممنونم همراه این سطرها شدید. قدردانم – لیلا

موضوعات
قصه‌ها
۱
دسته‌بندی نشده
۱
تقویمی‌ها
۱
از کتاب‌ها
۲